ترانس دیوسر اکتیو و راکتیو

ترانس دیوسر اکتیو و راکتیو

شرکت IME ایتالیا تولیید کننده انواع ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو می باشد ترانسدیوسر توان اکتیو سه فاز (Active power) و ترانسدیوسر راکتیو (REACTIVE POWER)جهت تبدیل مقادیر خوانده شده توان مصرفی قابل استفاده می باشد.

برخی از زمینه های کاری پیمان الکتریک

پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع لوازم برقی و اتوماسیون صنعتی با بهترین کیفیت و اطمینان در خرید می باشد.

محصولات قابل ارائه پیمان الکتریک

در بخش زیر می توانید محصولاتی که توسط کارشناسان ما قابل ارائه می باشد را مشاهده نمایید.

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو TM8POL120

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل پروگرام TM8POL120 تغذیه :150-250 ولت DC ولتاژ ورودی : 80-500V آمپر ورودی :0-5A قابلیت اندازه گیری کیلو وات ساعت قابلیت اندازه گیری ولتاژ آمپر قابلیت اندازه گیری پاور فاکتور قابل استفاده به صورت تکفاز و…

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو TM8POL110

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل پروگرام TM8POL110 تغذیه :150-250 ولت DC ولتاژ ورودی : 80-500V آمپر ورودی :0-1A قابلیت اندازه گیری کیلو وات ساعت قابلیت اندازه گیری ولتاژ آمپر قابلیت اندازه گیری پاور فاکتور قابل استفاده به صورت تکفاز و…

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو TM8POH120

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل پروگرام TM8POH120 تغذیه :150-250 ولت DC ولتاژ ورودی : 80-500V آمپر ورودی :0-5A قابلیت اندازه گیری کیلو وات ساعت قابلیت اندازه گیری ولتاژ آمپر قابلیت اندازه گیری پاور فاکتور قابل استفاده به صورت تکفاز و…

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو TM8POH110

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل پروگرام TM8POH110 تغذیه :150-250 ولت DC ولتاژ ورودی : 80-500V آمپر ورودی :0-1A قابلیت اندازه گیری کیلو وات ساعت قابلیت اندازه گیری ولتاژ آمپر قابلیت اندازه گیری پاور فاکتور قابل استفاده به صورت تکفاز و…

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو TM8PO3120

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل پروگرام TM8PO3120 تغذیه :150-250 ولت DC ولتاژ ورودی : 80-500V آمپر ورودی :0-5A قابلیت اندازه گیری کیلو وات ساعت قابلیت اندازه گیری ولتاژ آمپر قابلیت اندازه گیری پاور فاکتور قابل استفاده به صورت تکفاز و…

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو TM8PO3110

ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو قابل پروگرام TM8PO3110 تغذیه :150-250 ولت DC ولتاژ ورودی : 80-500V آمپر ورودی :0-1A قابلیت اندازه گیری کیلو وات ساعت قابلیت اندازه گیری ولتاژ آمپر قابلیت اندازه گیری پاور فاکتور قابل استفاده به صورت تکفاز و…
صفحه1 از2